Osho knihy 

POZOR! Zde vidíte přehled knih, které vyšly v ČR. Stránka slouží pouze jako přehled, zboží však nelze objednat.

ABC osvícení - Duchovní slovník

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 216 Kč

Duchovní slovník, který sestavili žáci mistra Osho z jeho promluv, obsahuje velké množství hesel zabývajících se základními otázkami duchovního života, ale i mnoha věcmi, s nimiž se setkáváme v běžném životě.
Více

Cesta bílého oblaku 

Osho/Pragma
Cena: 147 Kč

Tibeťané mají jednu meditaci, při níž sedí zcela sami na vrcholu hory a meditují o bílých oblacích, které plynou oblohou. Pozorují je nepohnutě a spojují se pozvolna s nimi. Sedí na vrcholcích jako bílá oblaka bez myšlenek a jsou jen prostě zde.
Více

Diamantová sútra 

Osho/Pragma
Cena: 205 Kč

Diamantová sútra (v sanskrtu Vadžraččhédiká pradžňápáramitá sútra) patří mezi nejvýznamnější klenoty východní duchovní literatury. Vznikla přibližně pět set let po smrti historického Buddhy, ale je psána jakoby za jeho života formou dialogu Osvíceného a bódhisattvy Subhútiho.
Více

Důvěrnost - Jak důvěřovat sobě a druhým lidem

Osho/Eugenika
Cena: 164 Kč

Osho pokračuje v sérii promluv na různá ucelená témata. V Důvěrnosti Osho mluví o potřebě být milovaný a přijímaný. Odhaluje, jak strach z intimity překáží skutečné lásce.
Více

Hořčičné semínko - Promluvy o evangeliu podle sv.Tomáše

Osho/Pragma
Cena: 109 Kč

Promluvy o evangeliu podle svatého Tomáše Hořčičné semínko se užívá jako mýtus, který ukazuje, že víra jde svou cestou – najde příhodnou půdu.
Více

Intuice - Vědění, jež přesahuje logiku

Osho/Eugenika
Cena: 165 Kč

Osho v této knize pokračuje v sérii promluv na různá ucelená témata. Velmi důležitým nástrojem, který jsme my lidé dostali do vínku, je intuice.
Více

Kniha o egu 

Osho/Eugenika
Cena: 217 Kč

Osho vysvětluje, v čem spočívá rozdíl mezi naším Já a egem. Popisuje, jak se ego chová a jak se naopak projevuje naše pravé Já.
Více

Kouzlo sebeúcty

Osho/Beta Dobrovský
Cena: 277 Kč

Jedním z nejzávažnějších psychických problémů dnešní doby je nedostatek sebeúcty a zdravého sebevědomí. Lidé se snaží přizpůsobit okolí, podléhají vnějším vlivům a ztrácejí svou osobnost a především vlastní osobitost.
Více

Léčení duše

Osho/Eugenika
Cena: 121 Kč

Kniha nabízí bohatý výběr jednoduchých postupů, které se zabývají řešením stresu bez použití chemie. Na jejích stránkách naleznete lék na vše – od bolesti hlavy po nespavost, od nejasných pocitů mírného neklidu, jež zažíváme někdy všichni, po další velmi specifické problémy, kterými jsou například skoncování s kouřením či změna stravování.
Více

Meditace – První a jediná svoboda

Osho/Pragma
Cena: 162 Kč

Osho je znám jako mistr, jenž jde vždy přímo a jasně k nejhlubší podstatě. To platí i o této knize, v níž jsou obsaženy praktické návody k různým formám meditačních technik.
Více

Muž, který miloval racky

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 179 Kč

V knize Muž, který miloval racky Osho netradičním způsobem podrobně rozebírá devět příběhů z dávných tradic zenu, taoismu, křesťanství a judaismu.
Více

Nebezpečná pravda

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 209 Kč

V celých dějinách lidstva se setkáváme s jedinci, kteří říkali nebezpečnou pravdu. Nebezpečnou proto, že bourá zaběhlý způsob myšlení a života v rámci lidské společnosti.
Více

Nejvyšší nauka - Promluvy o Kéna-upanišádách

Osho/Pragma
Cena: 160 Kč

Další kniha známého duchovního učitele Osha, které byly předneseny skupině žáků z Indie i ze zahraničí v meditačbním kempu konaném v Mount Abu v Rajdžastánu.
Více

Nevinnost, poznání a údiv

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 180 Kč

Nevinné dětství plné údivu a úžasu – to je hlavní téma promluv mistra Osho, jenž nás vybízí, abychom se snažili obnovovat schopnost přistupovat k životu tak, jako když jsme byli malí. 
Více

O čakrách

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 180 Kč

„Člověk je sedmibarevná duha.“Těmito slovy uvádí mistr Osho svou promluvu o energetických centrech v lidském těle nazývaných čakry a o jejich vlivu na život člověka. 
Více

O lásce

Osho/Eugenika
Cena: 203 Kč

Inspirativní myšlenky o tom, co je to láska a jak málo umějí lidské bytosti skutečně milovat. Osho vysvětluje, jak je už v útlém dětství deformovaná schopnost milovat i představa o lásce.
Více

O základních lidských právech

Osho/Pragma
Cena: 62 Kč

Oshova deklarace lidských práv má deset základních bodů: První je právo na život… Za druhé nejdůležitější právo považuji lásku… Třetí nejzákladnější právo je…protože v životě jsou tři nejdůležitější věci: život, láska a smrt.
Více

O životě a smrti

Osho/Eugenika
Cena: 166 Kč

Oblíbený guru mluví v této své knize bez zábran o smrti. Toto téma není možné tabuizovat, protože pokud chcete opravdu žít, musíte se vyrovnat i s myšlenkou na smrt.
Více

Od sexu k nadvědomí 

Osho/Pragma
Cena: 115 Kč

Proč má tělo, skládající se z pěti prvků, takový význam v evoluci života? Proč má tělo, skládající se z pěti prvků, takový význam v evoluci života? Podle všeho našel Osho odpověď na toto tajemství. 
Více

Odvaha - Radost z nebezpečného života

Osho/Eugenika
Cena: 148 Kč

První část plánovaného šesti- až devítidílného cyklu, z nichž každý se věnuje jednotlivým tématům jako Odvaha, Zralost, Uvědomělost, Radost apod.
Více

Osho - Buddha - rebel

Oxana Hofmanová/Eugenika
Cena: 124 Kč

Autorka knihy se snaží podat co nejpravdivější obraz toho, kdo je (či byl) Osho - světově proslulý, populární guru, původem Ind, který později žil v USA.
Více

Osho na každý den - 365 meditací

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 265 Kč

Kniha výroků a postřehů slavného mistra Osho provádí čtenáře celým rokem, neboť jejich počet je přesně 365 a všechny se týkají závažných a nesmírně důležitých stránek života.
Více

Osho o mužích

Osho/Eugenika
Cena: 175 Kč

Osho ve své monotematicky zaměřené knize po-užívá různé archetypy (Adam, Robot, Žebrák, Milenec, Politik, Hazardér a Tvůrce), aby vysvětlil, jak muži fungují a jak mohou dospět k osvobození a k plnohodnotnému a naplněnému životu.
Více

Osho Zen Tarot  - Transcedentální zenová hra (kniha a 79 karet)

Osho/Synergie
Cena: 429 Kč

Zdá se vám život nejistý a plný pochybností? Hledáte nějaký zdroj inspirace? Osho Zen Tarot se zaměřuje na pochopení toho, co je tady a teď.
Více

Osud, svoboda a duše

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 180 Kč

Hledání smyslu života a jeho naplnění, to je hlavní téma další sbírky promluv mistra Osho. V jednotlivých kapitolách se zaměřuje na otázky jako: Existuje duše, a pokud ano, co to je? 
Více

Promluv k nám o lásce

Osho/Fontána
Cena: 202 Kč

Člověk se stává hledající bytostí ve chvíli, kdy si uvědomí, že tato světská existence není všechno. Že život musí zahrnovat mnohem víc.
Více

Radost - Štěstí, jež pramení z nitra

Osho/Eugenika
Cena: 140 Kč

Osho pokračuje v sérii promluv na různá ucelená témata. V Radosti Osho mluví o tom, co je štěstí. Podle něho jsou jedině lidské bytosti schopné být nešťastné - pro zvířata či stromy je štěstí přirozeným stavem. Člověk se musí vědomě rozhodnout, zda chce, či nechce být šťastný. Nejde tedy o to, zda je vnejší svět a náš život uspořádaný podle našich představ
Více

Sex

Osho/Pragma
Cena: 60 Kč

Osho je žijící, osvícený duchovní Mistr. Jeho poselstvím je láska! Oshovo poselství není nové, ale jeho metody ano. A oslava sexu jako přirozeného procesu transformace je jednou z těchto metod.
Více

Skrytá mystéria 

Osho/Eugenika
Cena: 139 Kč

Velký guru Osho v této knize vysvětluje, co se skrývá za některými jevy duchovního světa a praxe, které jsou pro nás záhadné a působí na nás tajemně.
Více

Soucit – vrchol lásky 

Osho/Eugenika
Cena: 147 Kč

Osho zde nabízí svůj vlastní pohled na to, co je to soucit a opravdová láska. Vysvětluje rozdíl mezi soucitem a citem, mezi formální potřebou konat dobro a hlubokým pochopením, sjednocením se s jinou bytostí.
Více

Tady a teď

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 239 Kč

Smrt tělesná i duchovní, to je hlavní téma třídenní promluvy, kterou pronesl mistr Osho na písčitém mořském břehu ke svým žákům. Na tuto otázku se zaměřil záměrně, protože přístup Západu ke smrti se značně liší od východního pojetí.
Více

Tantra, spiritualita a sex 

Osho/Pragma
Cena: 140 Kč

Tato kniha je nejcitlivějším příspěvkem týkajícím se lidské sexuality. Osho rozbíjí předpojaté názory a dokazuje nám, že klíčem k božství je skutečně akt lásky.
Více

Tantrické prožitky  - Evoluce prostřednictvím lásky. O Sarahově písni pro krále.

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 234 Kč

Základním tématem těchto promluv mistra Osho je tantrický přístup k životu, jenž je založený na radosti, prožívání života naplno, beze strachu a obav. 
Více

Tři poklady Tao

Osho/Fontána
Cena: 313 Kč

Kdosi se jednou Lao-c'eho zeptal: "Jak jsi našel pravdu?" A on odpověděl: "Seděl jsem pod stromem a dělal vše, co pro to bylo třeba dělat,...
Více

Vědomí – Klíč k životu a rovnováze 

Osho/Eugenika
Cena: 198 Kč

Osho pokračuje v sérii promluv na různá ucelená témata. Jedním z nejdůležitějších znaků lidské bytosti je vědomí.
Více

Za hranice mysli 

Osho/Pragma
Cena: 144 Kč

Texty v tomto souboru byly vybrány z pěti set původních knih, kterými se Osho proslavil jako pronikavý vizionář současnosti. 
Více

Zápisy šílence

Osho/Votobia
Cena: 83 Kč

Ve třinácti promluvách relativizuje Osho kategorii normálnosti, a to tak, že sám sebe považuje za šílence
Více

Změna hýbá světem 

Osho/Eugenika
Cena: 176 Kč

Ve výběru textů ze svých přednášek Osho v hlavních rysech naznačuje změny, které považuje za kritické pro budoucí vývoj.
Více

Žijte podle svého - Jste skutečný rebel?

Osho/Beta Dobrovský
Cena: 176 Kč

Rebelství je téma, které se objevuje v Oshových promluvách často. Člověk, který se nechá ovládat druhými a podléhá obecně rozšířenému pohledu na svět, nemůže být šťastný, protože nežije svůj vlastní život.
Více

Boží spiknutí - Cesta od pověr k nadvědomí

Osho/Eugenika
Cena: 368 Kč

Jeden z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších duchovních učitelů naší doby vysvětluje, proč skutečně duchovně založený a upřímně hledající člověk nemůže ustrnout v žádném náboženství. Více

Cesta ke zklidnění mysli

Osho/Pavel Dobrovský-BETA
Cena: 190 Kč

Duchovní cesta, kterou ukazuje mistr Osho, je dobrodružná výprava za poznáním funkcí mysli, nevědomí, podvědomí a vědomí. Jejím cílem je objevení toho největšího pokladu, vlastní přirozené podstaty.
Více

Duchovně nevhodný mystik

Osho/Eugenika
Cena: 295 Kč

Tato kniha, která je sestavená z rozhovorů a tisíců hodin promluv před živým publikem, nabízí okouzlující náhled do života a práce Osha, jednoho z nejskandálnějších spirituálních učitelů světa.
Více

Harmonie těla a mysli + CD

Osho/Beta Dobrovský
Cena: 221 Kč

Naučte se naslouchat svému tělu a nezanedbávejte ho, nabádá nás mistr Osho v promluvách, jež jsou zaměřeny na harmonické propojení těla a mysli. 
Více

Inteligence  - Tvořivá odpověď na přítomnost

Osho/Eugenika
Cena: 176 Kč

Osho pokračuje v sérii promluv na různá ucelená témata. V knize mluví o tom, co je to opravdová inteligence. Výrazně a varovně ji odlišuje od intelektuality, a tedy od naučeného, netvořivého způsobu myšlení. 
Více

Jóga - věda o duši

Osho/Pragma
Cena: 148 Kč

Z jógy se dnes zachovaly převážně jen tělesná cvičení, která pomáhají lidem, aby se uvolnili a dostali do rovnováhy. Jak Osho v této knize vysvětluje, nejsou tělesná cvičení tím jediným.
Více

Kniha poznání - Objevte vlastní cestu k vnitřní svobodě

Osho/Pragma
Cena: 160 Kč

Osho svým postojem bourá tradiční evropskou představu duchovního mistra. Jeho záměrem je vyburcovat lidí z letargického spánku, otevřít jim oči a vést je k objevení vlastní přirozené podstaty. 
Více

Láska, svoboda, samota

Osho/Eugenika
Cena: 162 Kč

Slavného duchovního učitele Osha není třeba představovat.
V tomto textu mluví z hlubšího pohledu o všem, co souvisí s láskou a vztahy mezi lidmi.
Více

MA TZU - Prázdné zrcadlo

Osho/Pragma
Cena: 134 Kč

Osho je celosvětově známý a uznávaný osvícený duchovní mistr. Jeho poselstvím je láska. Ve své knize Ma Tzu: Prázdné zrcadlo přibližuje čtenářům učení zenového mistra Ma Tzua ze šestého stolení našeho letopočtu prostřednictvím přenášek a rozhovorů – komentovaných příběhů o Ma Tzuovi.
Více

Moc, politika a změna - Ke zlepšení světa může přispět každý 

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 180 Kč

„Když změníte sebe, změníte svět,“ říká mistr Osho, který svými osobitými názory dokázal proměnit životy tisíců lidí a získává stále nové příznivce. 
Více

Osho rebalancing

Osho/Ch.T. Greiner
Cena: 180 Kč

Cílem rebalancingu je zlepšení přirozeného vztahu k tělu, nastolení rovnováhy mezi tělem, jeho pocity a duchovními postoji.
Více

Nebojte se ztratit hlavu

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 186 Kč

Staňte se opět sami sebou... Tak by se ve stručnosti dala vyjádřit hlavní myšlenka tohoto výběru úvah a odpovědí na otázky mistra Osho, které zaznamenali jeho žáci.
Více

Nepřekážejte sami sobě

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 174 Kč

Ustupte si z cesty a nepřekážejte sami sobě – to je ústřední motto knihy promluv mistra Osho, který svým osobitým stylem ukazuje, jak člověk sám sobě brání v prožívání šťastného a spokojeného života plného blaženosti.
Více

Nic není nemožné - Hledání pravdy, dobra a krásy

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 215 Kč

Staňte se pánem své mysli, buďte sami sebou a nepodléhejte vlivům společnosti – tak by se ve stručnosti dalo vystihnout poselství mistra Osho. 
Více

O emocích

Osho/Eugenika
Cena: 358 Kč

Osho je jedním z nejvíce provokujících a inspirujících duchovních učitelů naší doby. V této knize nám pomůže pochopit kořeny emocí a poskytne informace o tom, jak lépe zvládat své reakce a dozvědět se více o sobě i druhých.
Více

O strachu 

Osho/Beta Dobrovský
Cena: 183 Kč

Osho Mistr Osho se v promluvách obsažených v této knize zaměřuje na problematiku strachu, jenž dokáže člověka paralyzovat natolik, že není schopen prožívat život naplno a radostně.
Více

O zenu 

Osho/Pragma
Cena: 169 Kč

Oshovo rozsáhlé učení je vždy odvážné a nepředvídatelné - podle jeho vlastních slov "duchovně nepatřičně mystické". Směřuje k vytvoření "nového člověka", jedince, který je osvobozen od zastaralých ideologií, doktrín a dogmat.
Více

Od medikací k meditaci 

Osho/Pragma
Cena: 144 Kč

Oblíbený guru mluví v této své knize bez zábran o smrti. Toto téma není možné tabuizovat, protože pokud chcete opravdu žít, musíte se vyrovnat i s myšlenkou na smrt.
Více

Od smrti k nesmrtelnosti - Odpovědi těm, kteří hledají cestu

Osho/Pragma
Cena: 127 Kč

Soubor přednášek vyslovených v srpnu 1985 k jednotlivým okruhům oblasti meditace a hledání duchovní cesty.
Více

Oranžová kniha - Meditační techniky

Osho/Eugenika
Cena: 248 Kč

Slavná Oshova Oranžová kniha je praktickým souborem meditací a meditativních cvičení. Jsou v ní vysvětleny některé tradiční, základní způsoby meditace, ale hlavně zde najdete spoustu návodů na originální Oshovy postupy.
Více

Osho Jeho život a dílo 

Sam/Pragma
Cena: 119 Kč

Kniha je dílem Mistrova žáka, který pět let pobýval v ašrámu po jeho boku. Osho je zde líčen z několika pohledů svých současníků a blízkých
Více

Osho o dětech 

Osho/Eugenika
Cena: 167 Kč

Osho mluví o různých zásadních vlastnostech dětí, jako je například hravost, nevinnost a přirozená inteligence. Odpovídá na otázky svých posluchačů ohledně těho-tenství, porodu, vztahu mezi děti a rodiči, výchovy, učení a vzdělávání dětí.
Více

Osho o ženách

Osho/Eugenika
Cena: 105 Kč

Známý guru odpovídá na otázky týkající se témat žena–muž, feminismus, sexualita, homosexualita, manželství, láska, vztah, mateřství.
Více

Osho zen tarot - kniha

Osho/Synergie
Cena: 161 Kč

Zdá se vám život nejistý a plný pochybností? Hledáte nějaký zdroj inspirace? Osho Zen Tarot se zaměřuje na pochopení toho, co je tady a teď. Je to systém založený na zenové moudrosti.
Více

Perly v kapse u vesty 

Osho/Pragma
Cena: 73 Kč

Tato kniha, která vychází tematicky z diskuzí přednášek konaných v Bombaji koncem osmdesátých let, je souhrnem čehosi podstatného – čehosi okolo výjimečných situací, které se staly, nejisté budoucnosti a opojnosti přítomného okamžiku.
Více

Psychologie ezoteriky

Osho/Eugenika
Cena: 131 Kč

Oblíbený duchovní učitel Osho se v této knize rozhovorů snaží přivést člověka k jeho vlastní vnitřní evoluci, k nejvyšší realizaci jeho potenciálu, tedy k uskutečnění potenciálu nejniternějšího lidského bytí.
Více

Setkání s pozoruhodnými lidmi 

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 187 Kč

Všechny mytologie světa jsou mnohem blíž pravdě než takzvané dějiny – to je základní poselství další úžasné knihy známého duchovního učitele, jehož promluvy jsou tentokrát zaměřeny na myšlenky nejrůznějších významných osobností, ...
Více

Skrytá harmonie - Rozpravy o zlomcích Herakleitových

Osho/Pragma
Cena: 190 Kč

Osho je znám jako mistr, jenž jde vždy přímo a jasně k nejhlubší podstatě. To platí i o této knize, v níž jsou obsaženy praktické návody k různým formám meditačních technik. 
Více

Sláva, bohatství a ambice

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 180 Kč

„Buďte bohatí – hmotně, psychicky i duchovně!“ To je hlavní motto dalšího souboru promluv mistra Osho, který odpovídá na otázky týkající se soutěživosti a ambic, touhy po penězích a majetku, uctívání celebrit a jejich vlivu na dnešní svět.
Více

Svoboda – odvaha být sám sebou 

Osho/Eugenika
Cena: 155 Kč

Osho pokračuje v sérii promluv na různá ucelená témata. V knize nazvané Svoboda Osho mluví o tom, co je to opravdová svoboda. Rozlišuje tři rozměry svobody: fyzický, psychologický a duchovní.
Více

Tak pravím vám... 

Osho/Fontána
Cena: 153 Kč

Rozpravy nad mystickými výroky Ježíšovými Jaký je rozdíl mezi vámi a Ježíšem?
Více

Tantrická transformace - Setkání meditace a lásky 

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 198 Kč

Mystický svět tantry jsme s mistrem Oshem navštívili už v knize Tantrické prožitky a nyní se do něho vypravíme znovu
Více

Tarot v duchu Zenu - Hra života

Osho/Synergie
Cena: 226 Kč

Tato knížka je jedinečný a neocenitelný průvodce tarotem pro začátečníky i pokročilé. Součástí knihy je navíc 22 vytrhávacích minikaret Velké Arkány Osho Zen Tarotu. 
Více

Tvořivost - Uvolnění vnitřních sil 

Osho/Eugenika
Cena: 150 Kč

Duchovní učitel Osho vysvětluje v této inspirativní knize, co je to tvořivost. Tvořivost nemusí být nutně spojována s uměleckou tvorbou.
Více

Vše je dokonalé!

Osho/Eugenika
Cena: 224 Kč

Osho v této knize odpovídá na různé otázky svých žáků způsobem, jenž probouzí naše vědomí, jelikož otřásá zažitými představami a stereotypním myšlením.
Více

Záblesky zlatého dětství - Úžasné dětství osvíceného rebela

Osho/Maitrea
Cena: 198 Kč

Kniha Záblesky zlatého dětství je jednou ze dvou autobiografických knih tohoto autora. Je to přepis speciální řady promluv Osha.
Více

Zázraky se dějí i přes snídaní 

Osho/Dobrovský Beta
Cena: 190 Kč

Promluvy mistra Osho doslova zázračně otevírají cestu k objevení sebe sama. Tato kniha je zaměřena především na rozvíjení spontánnosti.
Více

Zralost - Zodpovědnost být sám sebou

Osho/Eugenika
Cena: 171 Kč

Oblíbený duchovní učitel Osho mluví o zralosti jako o výsledku lidského růstu. Jedná se přitom o vertikální růst směrem k duchu, k Bohu, pryč od světa.
Více

Život, láska, smích 

Osho/Pragma
Cena: 112 Kč

Kniha známého duchovního myslitele, který podle svých slov neučí nic než: více lásky - až k bodu, kde se stanete sami sebou.
Více