TANTRA PRO ŽENY

MUDr. Monika Sičová

 

Atíšova meditace srdce

Mohendžodáro je tajemný, omlazující a zkrášlující rituál ze starodávné indické tradice přizpůsobený současné ženě a jejím potřebám.  Pro více informací klikněte zde

„Procvičujte se v sjednocování, dávání a přijímání současně. A čiňte to ovládnutím dechu." Atíša

Tato metoda je založena na soucítění. Vypijete veškeré utrpení a vylíváte ven blaženost. Zkuste to, budete velice překvapeni.

Atíšova meditace srdcem je velmi jednoduchá a přináší okamžité výsledky.


Pokyny k Atíšově meditaci srdce

Toto je jedna z Atíšových nejúspěšnějších metod. Při vdechování si představte, že vdechujete veškeré utrpení světa - minulost, současnost, budoucnost. Jakmile toto utrpení vtáhnete dovnitř, zjistíte, že přestává být utrpením. Srdce má totiž transformační sílu a přetvoří tuto energii. 

Vdechujete veškerou temnotu, vše negativní. Při výdechu naopak vydechujete veškerou radost, blaženost a štěstí, které máte.