MOHENDŽODÁRO
TANTRA PRO ŽENY

MUDr. Monika Sičová

 

Meditace kouření

Mohendžodáro je tajemný, omlazující a zkrášlující rituál ze starodávné indické tradice přizpůsobený současné ženě a jejím potřebám.  Pro více informací klikněte zde

Mnoho lidí se snaží odnaučit kouřit. Zkouší to a stydí se sami před sebou že to nedokážou. Kouření ale není jen otázka vašeho rozhodnutí. Dostalo se to do vašeho světa zvyků - a zapustilo to v něm kořeny. Kouření je součástí vašich automatických procesů a vaším úkolem je odautomatizovat.

S kouřením není možné přestat. Je třeba ho pochopit. Od teď berte kouření jako meditaci.


Pokyny k meditaci kouření

Vyndejte si krabičku cigaret, ale dělejte to velmi pomalu. Vnímejte každý svůj pohyb. Buďte vnímavý a bdělí a uvědomujte si, co děláte. Pak z balíčku stejně vnímavě a pomalu vytáhněte cigaretu  - ne mechanicky jako to bylo dřív, ale vědomě. Cigaretu vnímavě a pomalu proměně mezi prsty. Naslouchejte tomu zvuku, přivoňte si a vnímejte tu krásnou vůni tabáku. Pak dejte cigaretu do úst, zcela uvědoměle a vnímavě ji zapalte a vychutnejte si ji. Velmi pomalu kuřte a vnímejte každý svůj pohyb. Rozdělte celou tuto meditaci do co nejvíce pohybů. Pomůže vám to lépe vnímat. Popotáhněte Boha v podobě kouře. Všechno je Bůh.

Když budete dělat tuto meditaci, brzy uvidíte nesmyslnost kouření. A nepůjde o rozhodnutí, které vznikne ve vaší hlavě. Bude vycházet z celého vašeho bytí. A pak - jednoho dne - přestane to. A pokud ne, nelamte si s tím hlavu. 

Tuto meditaci můžete aplikovat na různé automatické procesy, které vás ovládají. Žádná vaše činnost nesmí probíhat automaticky. Když jdete, jdete pomalu a vnímejte krásu kolem sebe, naslouchejte a mluvte pozorně.