MOHENDŽODÁRO
TANTRA PRO ŽENY

MUDr. Monika Sičová

 

Meditace o tmě

Mohendžodáro je tajemný, omlazující a zkrášlující rituál ze starodávné indické tradice přizpůsobený současné ženě a jejím potřebám.  Pro více informací klikněte zde

Začátek je tajemství a k tomu je potřeba tma. Temnota je velmi hluboká a proto má neobyčejnou vyživovací sílu. Člověk musí projít temnou nocí duše, aby dosáhl svítání. Ve vnitřním světě  je smrt, potom život, nové zrození. 

V této technice mějte otevřené oči. Je to proto, že při zavřených očích vnímáte jinou tmu. Je to vaše tma, je to negativní světlo skutečné temnoty.


Pokyny k meditaci o tmě

Jak vstoupit do temnoty? Existují 3 způsoby.

1. ZPŮSOB

Dívání se do tmy

Dívejte se do tmy. Není to jednoduché. Vnímejte tu prázdnotu kolem. Vnímejte, jak vstupuje vašima očima a vy vstupujete do ní. Je to pozitivní temnota.  Pokud vás budou pálit nebo bolet oči, neřešte to a dívejte se dál do temnoty. Jakmile zažijete okamžik, kdy do vás temnota vstoupí, budete naplněni. Tento vstup do tmy vás zbaví veškeré negativní temnoty.
Pokud tuto meditaci chcete vyzkoušet doma, buďte každou noc 1h s tmou. Nemusíte nic dělat, jen se dívejte.

Žijte s temnotou 3 měsíce, každou noc 1h a už nebudete ostrůvek v oceánu, ale stanete se oceánem. 

Doporučení

Doporučujeme vám vydat se na nějaké vzdálené místo, mimo město, kde můžete najít skutečnou tmu. Odeberte se do hor, vyzkoušejte prožít týden na takové místě. Budete se muset vyrovnat s vlastním nevědomím.... Změní vám to život.

2. ZPŮSOB

Lehněte si

Lehněte si a představte si, že jste blízko své matky. Temnota představuje vaši matku, matka je všechno. Pokud všechno zmizí, zbyde tma. Tma je matka, lůno a vy si představte, že ležíte v lůnu matky. 
Najednou ucítíte, že je tento stav je skutečností. Budete cítit  teplo a matky lůno, temnota, vás bude obklopovat ze všech stran.

3. ZPŮSOB

Nošení tmy

Při každodenních činnostech nosíte v sobě vaší vnitřní tmu. Uvědomte si ji. Protože pokud meditujete o tmě v noci, pomůže vám to, aby se vnitřní a vnější tma setkaly. Pomůže vám to ucítit ohromnou úlevu. Dojde k tomu, že se ve vás všechno zpomalí. Nebudete schopni běhat, budete jen kráčet, pomalu, jako těhotná žena. 
Tato meditace je vhodná k uvolnění se zklidnění

Při uvědomění si tmy uvnitř vás se nemůžete rozčilovat, nebudete v napění a nemůžete být příliš aktivní. Váš spánek se stane velmi hlubokýbezesný. Ve dne budete jako omámeni.