MOHENDŽODÁRO
TANTRA PRO ŽENY

MUDr. Monika Sičová

 

Nalezení pozorovatele (Tratak)

Mohendžodáro je tajemný, omlazující a zkrášlující rituál ze starodávné indické tradice přizpůsobený současné ženě a jejím potřebám.  Pro více informací klikněte zde

Toto je velmi hluboká technika. Smyslem této techniky je otevřít třetí oko. Představuje jednu z nejjednodušších metod přivedení se k pozornosti. Byla kdysi předána Pythagorovi, který s ní přišel do Řecka. 


Jak najít třetí oko

Zavřete oči a nechte je přesunout do středu. Jakmile budete blízko třetího oka, vaše oči strnou. Pokud s nimi nepůjde pohnout, pak jste nalezli přesně bod, kde se nachází třetí oko. A vy zažijete něco výjimečného. Před vámi budou běhat myšlenky a vy se stanete pouhým pozorovatelem. Myšlenky běhají jako mraky po obloze. Snažte se být pozorovatelem za každé situace, i když jste např. nemocní.

Najednou se nebudete ztotožňovat s myšlenkou. Např. pokud máte myšlenku na vztek, vztekem se stáváte. U třetího oka ne! 

Dále vnímejte jemné vibrace dýchání. Nedýcháte pouze vzduch. Tantra nás učí, že vzduch je prostředník. Vy dýcháte pránu (životní energii). Prána tvoří obsah.