MOHENDŽODÁRO
TANTRA PRO ŽENY

MUDr. Monika Sičová

 

Vipassaná

Mohendžodáro je tajemný, omlazující a zkrášlující rituál ze starodávné indické tradice přizpůsobený současné ženě a jejím potřebám.  Pro více informací klikněte zde

Tato meditace jde k samotné podstatně. Dosáhlo při ní osvícení daleko více lidí než při jiných technikách.  Vipassaná je čirá esence. Tuto meditaci může dělat i malé dítě a pravděpodobně ji bude dělat i lépe než vy, protože není zaneseno odpadky.


Pokyny k meditaci Vipassaná

Existují 3 způsoby, jak provádět tuto meditaci.

1. ZPŮSOB

Vnímejte

Vnímejte své pohyby, své tělo, mysl a srdce. Při chůzi běžte zcela uvědoměle. Vnímejte své nohy, pohyb rukou. I při jídle vnímejte všechny pohyby, které je nutné vykonat. 

Totéž co týká mysli. Pokud k vám přijde myšlenka, staňte se pozorovateli. Pokud přijde emoce, pozorujte ji - nevstupujte do děje, neztotožňujte se s ní. Neposuzujte, jen vnímejte.

2. ZPŮSOB

Dýchání - může sloužit jako úvod k předchozí technice (je snadnější)

Uvědomujte si dýchání. Při vdechu se vám zvedne břicho, když vydechujete bříško pomalu klesá. Jen si uvědomujte tento pohyb - nahoru a dolů, nádech, výdech... Za pupíkem je zdroj života. Při zvedání břicha dochází ke zvedání životní energie. Tento pramen tryská vzhůru a s každým výdechem zase klesá dolů. 

I tento způsob má stejné účinky jako předchozí. Mysl, srdce i emoce se zklidní. Doporučuje se především pro ženy, protože si více uvědomují oblast břicha.

3. ZPŮSOB

Uvědomte si dýchání v oblasti, kde dech vstupuje do těla nosem

Jde o opačný pól oproti oblasti břicha. Dech váš nos ochlazuje a přináší mu příjemný pocit.  Dech jde dovnitř, dech jde ven... Tento způsob je snadnější pro muže než pro ženy.

„Jakmile se meditace zklidní, usadí a mysl ztichne, vytratí se ego. Budete tam, ale nebude tam pocit „já". A tehdy se brána otevře"  (Osho, Meditace - první a jediná svoboda)

SEZENÍ

  • věnujte pozornost výběru správného sezení - budete sedět 40 - 60 min
  • záda a hlavu mějte vzpřímené
  • oči zavřené
  • dýchání normální

Snažte se být co nejvíce v klidu. Pokud to bude nutné, můžete změnit pozici. V této pozici sledujte svůj dech, zvedání a klesání břicha. Vipassaná není koncentrační technika. Když vaši pozornost přitáhne něco jiného, přestaňte sledovat dech a věnujte se tomu, co se děje. A to do té doby, než se budete moci zase vrátit ke sledování dechu. Mohou se objevit myšlenky, pocity, názory, tělesné pocity, podněty z okolí apod. Význam zde má proces pozorování, ne to, co pozorujete! Neztotožňujte se s tím. 

CHŮZE PŘI VIPASSANĚ

  • délka: 20 - 30 min
  • bělá pomalá obyčejná chůze založená na vnímání nohou dotýkajících se země  
  • chození v kruhu nebo rovně - 10 - 15 kroků dopředu a zpátky v místnosti nebo venku
  • dívejte se na zem, pár kroků před vás
  • pozornost věnujte nohám - pokud se objeví něco jiného, uvědomte si, co vás zaujalo a zase se vraťte k nohám

Snažte se být co nejvíce v klidu. Pokud to bude nutné, můžete změnit pozici. V této pozici sledujte svůj dech, zvedání a klesání břicha. Vipassaná není koncentrační technika. Když vaši pozornost přitáhne něco jiného, přestaňte sledovat dech a věnujte se tomu, co se děje. A to do té doby, než se budete moci zase vrátit ke sledování dechu. Mohou se objevit myšlenky, pocity, názory, tělesné pocity, podněty z okolí apod. Význam zde má proces pozorování, ne to, co pozorujete! Neztotožňujte se s tím. 

Doporučení

Pokud budete chtít, můžete spojit 2 způsoby dohromady. Nebo 3. Záleží na tom, jak to cítíte.

Pamatujte si: snažší je správné.