Životopis Osho

Osho a jeho dětství

Osho se narodil 11.12. 1931 v indickém městě Kuchwanda. Svůj raný věk prožil se svými prarodiči. V 7 roce jeho života mu zemřel dědeček a on se společně se svou babičkou odstěhoval k jeho rodičům do Gadawary. 

Osvícení

Když bylo Oshovi 14 let, zažil svou první statori. Jeho meditace a duchovní hledání se však podepsalo v dalších letech na jeho zdravotním stavu a lidé kolem něj začali mít strach o jeho život.

Život na univerzitě

Ve věku 21 let dosáhl Osho 21.3. 1953 osvícení. Od této doby žil bez vědomí vlastního ega. V r. 1956 ukončil studium promocí z filozofie na univerzitě v Saugaru. 

V roce 1957 působil jako učitel na Vysoké škole sanskrtu v Rajpuru, v roce 1958 se stal profesorem filozofie na univerzitě v Jabalpuru. 

Cesta po Indii

V 60 letech Osho začal cestovat po Indii. Setkává se však s nepochopením a pokrytectvím lidí, kteří jsou u moci a brání člověku žít svůj vlastní život.
V roce 1968 se Osho usadil v Idii, kde pravidelně pořádá meditace v táborech. Seznamuje zde veřejnost s dynamickou meditací, které má zázračné účinky na zklidnění mysli.
V roce 1969 se Osho setkává s odborníky ze západu. Pravidelně pořádá 1x měsíčně meditační tábory. V roce 1974 se se svou výukou přesouvá do Poony.
V roce 1970  Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) přichází s novými sannyasiny. Lidé se odevzdají své cestě sebeobjevování, ale nezříkající se okolního světa. Osho však oproti východními pohledu chápe pojem "zříci se" nejen jako materiálno, ale zahrnuje do něj i naši minulost, podmíněnost a víru.

Púna

V roce 1974 je založen ašrám v Púně. Velmi rychle se stává nejlepším světovým centrem pro sebepoznání a terapii. V tomto období se však silně zhoršil Oshův zdravotní stav.

Pokus o vraždu

V roce 1980 dochází na jedné z přednášek k pokusu o vraždu členem hinduistické sekty. Osho má v té době již čtvrt miliónu stoupenců po celém světě. I přesto ho ale západní i východní církve nepřijímají a odsuzují

V letech 1981 - 1983 se Osho stahuje z veřejného života kvůli zotavení onemocnění páteře. Osho je převezen do USA. Jeho stoupenci v Centrální oregonské poušti koupili ranč, kam Osha pozvali. On se zde zázračně rychle uzdravoval. Neúrodná pouštní půda se změnila v zelenou úrodnou půdu, která brzy uživila městečko. Osho usiloval o povolení k trvalému pobytu v USA, vláda však jeho žádost shodila ze stolu.  

V říjnu 1984 začal Osho opět s přednáškami. Nejdříve pro malé skupinky. V červenci 1985 obnovil v Rajneesh Mandiru veřejné přednášky.

Skandál v roce 1985

 14. září 1985  Oshovu komunitu opouští jeho osobní sekretářka společně s několika členy z vedení komuny. Osho pozval na místo vyšetřovací komisi k vyšetření nelegálních machinací, kterých se měli dopustit. Americké úřady však situaci využili k boji proti komuně.
29. října je Osho zatčen a vězněn v obklahomské státní věznici David Washington. V listopadu na radu svých právníků se Osho přiznal v rámci tzv. Alfredovy klauzule ke 2 z 34 přistěhovatelských přestupků, z nichž byl obviněn. Osho byl na 5 let vypovězen z USA a dostal finanční pokutu ve výši 400 tis. dolarů. Odletěl tedy do Himalájí. O týden později po této události byla oregonská komuna rozpuštěna.

Osho a jeho cesta po světě

Po předchozím incidentu byly obviněni v prosinci 1985 vypovězeni z Indie (sekretářka, společník, lékař). Osho se přemístil do Káthamandů v Nepálu, kde pravidelně pořádal své každodenní přednášky.

V únoru 1986 Osho podnikl cestu do Řecka. Ortodoxní církev naléhala na vládu aby byl Osho vykázán ze země, jinak hrozila krveprolitím. Vyústěním této situace bylo 5. března 1986 Oshovo zatčení a pokuta ve výši 25 000 dolarů. Osho se vrátil zpět do Indie. Již 6. března ale Indii opouští a odlétá do Švýcarska. Zde bylo ale jeho vízum označeno za neplatné a tak odletěl do Švédska. Zde se předchozí situace opakovala. Na turistické vízum odlétá do Irska. Zde mu byl ale pobyt tolerován pouze 1 den. Osho žádal o povolení k pobytu v dalších zemích např. Neměcko, Itálie. Ale nebylo mu vyhověno. Osho se dostal do Uruguai. Zde se dozvěděl, že NATO zaslalo do všech zemí informaci, že Osho se podílí na pašování, obchodování s drogami a prostitucí. Na základě vyhrožování z Woshingtonu (pokud by Osho zůstal v Uruguai, byla by ji zrušena půjčka na 6 mld. dolarů a již by žádná další nebyla poskytnuta) musel Osho Uruguay opustit. Podařilo se mu získat na 10 dní vízum na Jamajku, ale to bylo další den zrušeno. Osho odlétá do Lisabonu. Jde je nějakou dobu "nezvěstný". Několik týdnů na to vilu, kde bydlel Osho začali hlídat policisté. Osho se tedy rozhodl že odletě zpět do Indie. Zde znovu pořádá každý den přednášky.

Osho opět v Indii

 4. ledna 1987 se Osho přestěhoval do svého domu v Púně. V červenci 1988 na konci diskuze sám vede meditace. Přichází s novou technikou. "Mystická růže."

Změna jména

 Začátkem roku 1989 Osho přestal používat své jméno "Bhagwan"" a používá pouze jméno Rajneesh. Je oslovován jménem Osho. Toto jméno znamená rozpouštějící se v oceánu.

Od března 1989 se Osho na čas odmlčuje a uzdravuje z otravy jedem. V srpnu 1989 se Osho účastí darshany v hale G. Buddhy. Jen tiše sedí a medituje. Představuje zde svou novou meditaci "Osho White Robe Brotherhood." Všichni na těchto meditacích mají na sobě bílé róby. Osho říká: "v těchto róbách dochází k mystickému hromadění energie; den ode dne se vytváří větší a větší potenciál."

Vzdání se jména

 V září 1989 Osho přestává používat své jméno Rajneesh a tím se definitivně odděluje od minulosti. Od této chvíle používá jediné jméno: Osho. Dochází tedy i k přejmování ašrámu na Osho Commune International.

 

Smrt

18. ledna 1990 v 17 h Osho zemřel. Jeho popel byl odvezen do mezinárodní komuny do Samadhi v hale Chuang Tzu.