Archiv měsíce: Únor 2014

MOHENDŽODÁRO a Zita

Děkuji za světlo i temnotu… Děkuji za obrovskou hodnotu…        z mojí básně „Mohendžodáro vyznání“   Vlastně ani nevím, jak vyjádřit slovy hodnotu Mohendžodáro, dary, které mi za ta léta „dalo“… Mohendžodáro – tajemné Cesta co není zázrak, co do srdce mi pronikla Pomohla dostat se za slova a za zrak, a navrátit se do nitra Pokusím se… Cestu mého poznávání sebe sama, změn především v mojí...